Umum : Jadual Pembukaan Tender bagi Tender Perolehan Perkhidmatan Peningkatan Infrastruktur Ict Dan Pelaksanaan Virtualisasi Dan Konsolidasi Server Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Mulai Tahun 2020 Hingga 2022 Bagi PTPK

Announcement to Public :

Jadual Pembukaan Tender bagi Tender PTPKPRTEN022019


JADUAL PEMBUKA TENDER PTPKPRTEN022019
Last modified on Tuesday, 07 January 2020 11:07