bayar balik pinjaman
 Skills Training Loan Repayment
The borrower is obliged to repay the loan amount of skills training issued to him/her by PTPK including other costs such as administrative costs, payment protection insurance, and other fees as specified in the Letter of Offer Skill Training Loan which was signed by the parties and PTPK borrowers.


Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) menawarkan pengurangan bayaran balik Pinjaman Latihan Kemahiran berdasarkan diskaun 10 peratus setahun ke atas baki…
Rayuan/ Penjadualan Semula Bayaran Balik Pinjaman Latihan Kemahiran Permohonan boleh dibuat apabila peminjam menghadapi kesukaran untuk membayar ansuran bulanan seperti…
Waris/ Peminjam boleh membuat laporan Kematian/keilatan/ Sakit Mental peminjam kepada PTPK untuk tujuan tuntutan insurans. Borang pemakluman sila klik di…
Insentif Early Bird Insentif Early Bird adalah pengecualian bayaran caj pentadbiran ke atas pinjaman latihan kemahiran. Insentif Early Bird diberikan…
i. Bayaran balik pinjaman latihan kemahiran bagi Program Pinjaman Pekerja adalah bermula pada bulan berikutnya selepas menamatkan latihan. ii. Penetapan…
Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Latihan Kemahiran Penangguhan bayaran balik pinjaman diberikan kepada peminjam yang membuat peningkatan tahap kemahiran, menyambung pelajaran…
Pembayaran Secara Pos Bayaran melalui kiriman wang/ wang pos/ draf bank/ Banker's Cheque' dibayar atas nama "Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung…
i. Bayaran balik pinjaman latihan kemahiran bagi Program Pinjaman Lepasan Sekolah adalah bermula enam (6) bulan selepas menamatkan program latihan…
Pengurusan Notis Peringatan Bayaran Balik Pinjaman Latihan Kemahiran 1. Notis Peringatan Mula Bayar Balik Notis Peringatan Mula Bayar Balik akan…