bayar balik pinjaman
 Bayaran Balik Pinjaman Latihan Kemahiran
Peminjam adalah bertanggungjawab untuk membayar balik jumlah pinjaman latihan kemahiran yang dikeluarkan kepadanya oleh PTPK, termasuk kos-kos lain seperti kos pentadbiran, bayaran perlindungan insurans, dan lain-lain bayaran seperti yang dinyatakan dalam Surat Tawaran Pinjaman Latihan Kemahiran yang telah ditandatangani oleh pihak PTPK dan peminjam.


Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) menawarkan pengurangan bayaran balik Pinjaman Latihan Kemahiran berdasarkan diskaun 10 peratus setahun ke atas baki…
Insentif Early Bird adalah pengecualian bayaran caj pentadbiran ke atas pinjaman latihan kemahiran. Insentif Early Bird diberikan kepada peminjam yang…
Waris/ Peminjam boleh membuat laporan Kematian/keilatan/ Sakit Mental peminjam kepada PTPK untuk tujuan tuntutan insurans. Syarat & Dokumen Sokongan:- Syarat…
Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Latihan Kemahiran Penangguhan bayaran balik pinjaman diberikan kepada peminjam yang membuat peningkatan tahap kemahiran, menyambung pelajaran…
Pengurusan Notis Peringatan Bayaran Balik Pinjaman Latihan Kemahiran 1. Notis Peringatan Mula Bayar Balik Notis Peringatan Mula Bayar Balik akan…
i. Bayaran balik pinjaman latihan kemahiran bagi Program Pinjaman Lepasan Sekolah adalah bermula enam (6) bulan selepas menamatkan program latihan…
i. Bayaran balik pinjaman latihan kemahiran bagi Program Pinjaman Pekerja adalah bermula pada bulan berikutnya selepas menamatkan latihan. ii. Penetapan…
Rayuan/ Penjadualan Semula Bayaran Balik Pinjaman Latihan Kemahiran Permohonan boleh dibuat apabila peminjam menghadapi kesukaran untuk membayar ansuran bulanan seperti…
Pembayaran Secara Pos Bayaran melalui kiriman wang/ wang pos/ draf bank/ Banker's Cheque' dibayar atas nama "Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung…