SALURAN AGENSI / EJEN CAJ PERKHIDMATAN
KAUNTER Pejabat PTPK Tiada
  Bank Simpanan Nasional RM1.00
  Pos Malaysia Berhad RM1.70
  Bank Rakyat RM0.50
 
Perbankan Internet (Online) CIMB Bank Berhad (www.cimbclicks.com.my)Panduan RM0.50
  - Public Bank Berhad
  - Hong Leong Bank
  - RHB Bank
  Maybank (www.maybank2u.com.my) Panduan
  Pos Online (www.posonline.com.my)
  Bank Rakyat (www.irakyat.com.my) Panduan
  Bank Islam (www.bankislam.com.my)
  My Government (www.malaysia.gov.my)
 
Automatic Teller Machine (ATM) Bank Islam (Pemegang Akaun Sahaja)  
 
Bayaran Secara Arahan Tetap
(Standing Instruction)
Pemegang Akaun BSN sahaja  
     

Pembayaran Secara Pos

Bayaran melalui kiriman wang/ wang pos/ draf bank/ Banker's Cheque' dibayar atas nama "Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran". Sila pos ke alamat berikut:

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
Kementerian Sumber Manusia
Tingkat 15-19 dan 27, Menara Dato' Onn,
Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC)
No. 45 Jalan Tun Ismail
50480 KUALA LUMPUR

Klik sini untuk mencari cawangan Pos Malaysia berhampiran

Bayaran Balik Melalui Potongan Gaji
Permohonan bayaran balik melalui potongan gaji boleh dibuat oleh peminjam dengan cara mengemukakan Borang Permohonan Potongan Gaji kepada PTPK.
Borang yang lengkap diisi berserta dengan KELULUSAN MAJIKAN perlu dihantar ke alamat berikut:

Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
Kementerian Sumber Manusia
Tingkat 15-19 dan 27, Menara Dato' Onn,
Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC)
No. 45 Jalan Tun Ismail
50480 Kuala Lumpur
(u/p: Bahagian Bayaran Balik & Penguatkuasaan)

Permohonan akan diproses dan dipanjangkan kepada pihak majikan untuk tindakan potongan gaji. Pemantauan setiap bulan akan dilakukan dan kegagalan potongan gaji dilakukan selama tiga (3) bulan berturutan akan membatalkan permohonan potongan gaji.

Klik sini untuk muat turun borang.

Permohonan Bayaran Balik Melalui Pengeluaran KWSP/ Bank/ Lain-Lain
Permohonan bayaran balik melalui pengeluaran KWSP/ bank/ lain-lain boleh dibuat oleh peminjam dengan cara mengisi Permohonan Surat Penyata Baki Pinjaman Latihan Kemahiran ke PTPK. Klik sini untuk muat turun borang

Pengeluaran Wang KWSP (Akaun II) hanya layak bagi peminjam yang mengikuti pengajian Persijilan Kemahiran Malaysia Tahap 4 (Diploma) dan Tahap 5 (Diploma Lanjutan) SAHAJA.

Dikemaskini pada Khamis, 11 Februari 2016 07:44