Lembaga Pengarah

Bd25   Bd24   Bd23
         
YB.   YB. SENATOR DATO'    
USTAZ AHMAD FADLI BIN SHAARI   DR. ANANTHAN A/L SOMASUNDARAM   ENCIK MUSTAFA BIN ALI
Pengerusi   Timbalan Pengerusi   Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
         
Bd20   Bd8   User Default
         
YBHG.        
DATUK ALMALENA SHARMILA BT DATO' DR. JOHAN   ENCIK NOR HAFFEZUL BIN SHAFIE  
Wakil Jabatan Perdana Menteri   Wakil Kementerian Kewangan   Wakil Penyedia Latihan
         
Bd6   User Default   User Default
         
ENCIK MUHAMED ALI BIN HAJAH MYDIN    
Wakil Penyedia Latihan   Wakil Yang Mempunyai Pengetahuan Khas/Pengalaman   Wakil Yang Mempunyai Pengetahuan Khas/Pengalaman
         
Bd26    
         
ENCIK NORIZAN BIN KAMARUDIN        
Setiausaha, dari Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran        
Dikemaskini pada Selasa, 19 Mei 2020 09:20