STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
APRIL 2014

Kelulusan Permohonan Pinjaman Kemahiran Dalam Tempoh (1) Hari Bekerja:
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan permohonan lengkap diterima 2313 Permohonan
Bilangan pencapaian 2242 Diluluskan
Bilangan tidak dicapai 71
Peratusan pencapaian 97 %
Peratusan tidak dicapai 3 %
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan permohonan lengkap diterima 183
Bilangan pencapaian 182
Bilangan tidak dicapai 1
Peratusan pencapaian 99 %
Peratusan tidak dicapai 1 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan permohonan lengkap diterima 690
Bilangan pencapaian 687
Bilangan tidak dicapai 3
Peratusan pencapaian 97 %
Peratusan tidak dicapai 3 %
   
Menyemak perjanjian dan menyediakan laporan lengkap dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan perjanjian
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan perjanjian yang diterima 2210 Perjanjian
Bilangan pencapaian 2216 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 84
Peratusan pencapaian 96 %
Peratusan tidak dicapai 4%
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan perjanjian yang diterima 75 Perjanjian
Bilangan pencapaian 75 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan perjanjian yang diterima 121 Perjanjian
Bilangan pencapaian 121 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Menyediakan arahan bayaran dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima dokumen sokongan lengkap untuk melepaskan bayaran
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan perjanjian yang diterima 1349
Bilangan pencapaian 209
Bilangan tidak dicapai 1140
Peratusan pencapaian 15 %
Peratusan tidak dicapai 85 %
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan perjanjian yang diterima 74
Bilangan pencapaian 71
Bilangan tidak dicapai 3
Peratusan pencapaian 96 %
Peratusan tidak dicapai 4 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan perjanjian yang diterima 121
Bilangan pencapaian 112
Bilangan tidak dicapai 9
Peratusan pencapaian 93 %
Peratusan tidak dicapai 7%
   
Membuat bayaran dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh terima arahan bayaran
Pinjaman Lepasan Sekolah
Jumlah bilangan baucar yang diproses 29
Jumlah bilangan pencapaian 29
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan yang tidak dicapai 0%
   
Program Pinjaman Pekerja :
Jumlah bilangan baucar yang diproses 31
Jumlah bilangan pencapaian 31
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan yang tidak dicapai 0%
   
Pembiayaan Program Khas :
Jumlah bilangan baucar yang diproses 37
Jumlah bilangan pencapaian 37
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan yang tidak dicapai 0 %
Mengeluarkan Notis Peringatan Bayaran Balik 3 Bulan Sebelum Peminjam Patut Memulakan Bayaran Balik:-
Bilangan notis yang patut dikeluarkan sebulan sebelum peminjam patut memulakan bayaran balik pinjaman 2190
Bilangan pencapaian 2190
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan yang tidak dicapai 0 %
Menghantar Kad Akuan Penerimaan Aduan Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja Dari Tarikh Penerimaannya Dan
Mengambil Tindakan Penyelesaian Dalam Tempoh (7) Hari Bekerja:-
i. Memberikan maklum balas penerimaan aduan dalam tempoh 3 hari bekerja dan dari tarikh penerimaannya
Jumlah bilangan aduan yang diterima 17
Jumlah bilangan Pencapaian 17
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan tidak dicapai 100%
ii. Mengambil Tindakan Penyelesaian Aduan Dalam Tempoh (7) Hari Bekerja:-
Bilangan aduan yang diterima 17
Jumlah bilangan pencapaian 17
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan tidak dicapai 0%