Print this page

Board of Directors

Silhoutte   Bd38   Bd31
         
         
KOSONG   ENCIK S. SIVA KUMAR   ENCIK MOHD FATHULLAH BIN MUSTAFA
Pengerusi   Timbalan Pengerusi   Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
         
Silhoutte   Bd33   Bd34
         
        YBHG.
KOSONG   PUAN HAZLIZA BINTI HASSAN   DATUK SHAHRUL KAMAL BIN OSMAN
Wakil Jabatan Pembangunan Kemahiran   Wakil Kementerian Kewangan    Wakil Jabatan Perdana Menteri
         
Silhoutte   Silhoutte   Bd39
         
         
KOSONG   KOSONG   ENCIL LAHIRUL BIN LATIGU
Wakil Penyedia Latihan   Wakil Penyedia Latihan   Wakil Yang Mempunyai Pengetahuan Khas / Pengalaman
         
Bd26    
         
ENCIK NORIZAN BIN KAMARUDIN        
Setiausaha, dari Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran        
Last modified on Tuesday, 05 September 2023 12:43