Print this page

Board of Directors

Bd25   Bd24   Bd31
         
YB.   YBHG.    
USTAZ AHMAD FADHLI BIN SHAARI   DATO' DR. ANANTHAN A/L SOMASUNDARAM   ENCIK MOHD FATHULLAH BIN MUSTAFA
Pengerusi   Timbalan Pengerusi   Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
         
Silhoutte   Bd33   Bd34
         
        YBHG.
KOSONG   PUAN HAZLIZA BINTI HASSAN   YBHG. DATUK SHAHRUL KAMAL BIN OSMAN
Wakil Jabatan Pembangunan Kemahiran   Wakil Kementerian Kewangan    Wakil Jabatan Perdana Menteri
         
Bd28   Bd29   Bd32
    YBHG.    
ENCIK SANDRA SEGARAN A/L MUNIANDY @ KRISHNAN   DATO’ P. AMARENDRAN   ENCIK SYED ALWI BIN MOHAMED SULTAN
Wakil Penyedia Latihan   Wakil Penyedia Latihan   Wakil Yang Mempunyai Pengetahuan Khas / Pengalaman
         
Bd26    
         
ENCIK NORIZAN BIN KAMARUDIN        
Setiausaha, dari Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran        
Last modified on Friday, 19 August 2022 17:56