Board of Directors

Bd41   Bd42   Bd31
         
YBHG.   YBHG.    
YB TUAN TS. ZAHIR BIN HASSAN   YB TUAN RAJIV A/L RISHYAKARAN   ENCIK MOHD FATHULLAH BIN MUSTAFA
Pengerusi   Timbalan Pengerusi   Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
         
Bd44   Bd33   Bd 46
         
         
PUAN HAJAH ZULEAH BINTI DARSONG   PUAN HAZLIZA BINTI HASSAN   PUAN INU BAIZURA BINTI MOHAMAD ZAIN
Wakil Jabatan Pembangunan Kemahiran   Wakil Kementerian Kewangan    Wakil Jabatan Perdana Menteri
         
Bd45   Bd 47   Bd39 1
         
YBHG.   YBHG.    
PROFESSOR DR. MOK SOON CHONG   TAN SRI DATO' PROFESSOR JOSEPH ADAIKALAM   ENCIK LAHIRUL BIN LATIGU
Wakil Penyedia Latihan   Wakil Penyedia Latihan   Wakil Yang Mempunyai Pengetahuan Khas / Pengalaman
         
Bd43    
         
CIK NORBARIZAH BINTI ABU KASSIM        
Setiausaha, dari Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran        
Last modified on Sunday, 17 December 2023 14:42