Insentif Early Bird

Insentif Early Bird adalah pengecualian bayaran caj pentadbiran ke atas pinjaman latihan kemahiran.

Insentif Early Bird diberikan kepada peminjam yang menyelesaikan keseluruhan jumlah pinjaman dalam masa 20% tempoh bayaran balik. Jadual 3 menunjukkan tempoh Early Bird mengikut jumlah pinjaman yang diluluskan:

Jadual 3 : Tempoh Early Bird Pinjaman Latihan Kemahiran
Bil. Jumlah Pinjaman Yang Diluluskan Tempoh Bayaran Balik Tempoh Early Bird
1 RM1,000 12 Bulan 2 Bulan
2 RM2,500 30 Bulan 6 Bulan
3 RM 3,000 36 Bulan 7 Bulan
4 RM 5,500 66 Bulan 13 Bulan
5 RM 7,000 84 Bulan 16 Bulan
6 RM 8,500 102 Bulan 20 Bulan
7 RM 10,000 ke atas 120 Bulan 24 bulan
Last modified on Wednesday, 12 August 2015 09:26