Print this page

Insentif Early Bird

Insentif Early Bird adalah pengecualian bayaran caj pentadbiran ke atas pinjaman latihan kemahiran.

Insentif Early Bird diberikan kepada peminjam yang menyelesaikan keseluruhan jumlah pinjaman dalam masa 20% tempoh bayaran balik. Jadual 3 menunjukkan tempoh Early Bird mengikut jumlah pinjaman yang diluluskan:

Jadual 3 : Tempoh Early Bird Pinjaman Latihan Kemahiran
Bil. Jumlah Pinjaman Yang Diluluskan Tempoh Bayaran Balik Tempoh Early Bird
1 RM1,000 12 Bulan 2 Bulan
2 RM2,500 30 Bulan 6 Bulan
3 RM 3,000 36 Bulan 7 Bulan
4 RM 5,500 66 Bulan 13 Bulan
5 RM 7,000 84 Bulan 16 Bulan
6 RM 8,500 102 Bulan 20 Bulan
7 RM 10,000 ke atas 120 Bulan 24 bulan
Last modified on Wednesday, 12 August 2015 09:26