Waris/ Peminjam boleh membuat laporan Kematian/keilatan/ Sakit Mental peminjam kepada PTPK untuk tujuan tuntutan insurans.

Borang pemakluman sila klik di sini.

Syarat & Dokumen Sokongan:-

Syarat :
i. Peminjam meninggal dunia;
ii. Peminjam mengalami kecacatan kekal sehingga menyebabkan hilang upaya untuk bekerja; atau
iii. Sakit mental

Dokumen Sokongan
i) Sijil kematian;
ii) Salinan kad pengenalan peminjam;
iii) Permit Penguburan;
iv) Laporan polis;
v) Laporan pegawai perubatan;
vi) Surat pengesahan doktor (bagi kes kecacatan kekal/sakit mental)

Last modified on Wednesday, 12 August 2015 09:26