STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
DISEMBER 2014

Kelulusan Permohonan Pinjaman Kemahiran Dalam Tempoh (1) Hari Bekerja:
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan permohonan lengkap diterima 2845 Permohonan
Bilangan pencapaian 2777 Diluluskan
Bilangan tidak dicapai 68
Peratusan pencapaian 98 %
Peratusan tidak dicapai 2 %
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan permohonan lengkap diterima 512
Bilangan pencapaian 512
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan permohonan lengkap diterima 192
Bilangan pencapaian 192
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Menyemak perjanjian dan menyediakan laporan lengkap dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan perjanjian
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan perjanjian yang diterima 2112 Perjanjian
Bilangan pencapaian 1886 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 226
Peratusan pencapaian 89 %
Peratusan tidak dicapai 11%
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan perjanjian yang diterima 144 Perjanjian
Bilangan pencapaian 144 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan perjanjian yang diterima 289 Perjanjian
Bilangan pencapaian 287 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 2
Peratusan pencapaian 99 %
Peratusan tidak dicapai 1 %
   
Menyediakan arahan bayaran dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima dokumen sokongan lengkap untuk melepaskan bayaran
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan perjanjian yang diterima 1868
Bilangan pencapaian 1498
Bilangan tidak dicapai 370
Peratusan pencapaian 80 %
Peratusan tidak dicapai 20 %
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan perjanjian yang diterima 144
Bilangan pencapaian 129
Bilangan tidak dicapai 15
Peratusan pencapaian 90 %
Peratusan tidak dicapai 10 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan perjanjian yang diterima 289
Bilangan pencapaian 288
Bilangan tidak dicapai 1
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0%
   
Membuat bayaran dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh terima arahan bayaran
Pinjaman Lepasan Sekolah
Jumlah bilangan baucar yang diproses 79
Jumlah bilangan pencapaian 79
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan yang tidak dicapai 0%
   
Program Pinjaman Pekerja :
Jumlah bilangan baucar yang diproses 41
Jumlah bilangan pencapaian 41
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan yang tidak dicapai 0%
   
Pembiayaan Program Khas :
Jumlah bilangan baucar yang diproses 51
Jumlah bilangan pencapaian 51
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan yang tidak dicapai 0 %
Mengeluarkan Notis Peringatan Bayaran Balik 3 Bulan Sebelum Peminjam Patut Memulakan Bayaran Balik:-
Bilangan notis yang patut dikeluarkan sebulan sebelum peminjam patut memulakan bayaran balik pinjaman 1236
Bilangan pencapaian 1236
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan yang tidak dicapai 0 %
Menghantar Kad Akuan Penerimaan Aduan Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja Dari Tarikh Penerimaannya Dan
Mengambil Tindakan Penyelesaian Dalam Tempoh (7) Hari Bekerja:-
i. Memberikan maklum balas penerimaan aduan dalam tempoh 3 hari bekerja dan dari tarikh penerimaannya
Jumlah bilangan aduan yang diterima 5
Jumlah bilangan pencapaian 5
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan tidak dicapai 100%
ii. Mengambil Tindakan Penyelesaian Aduan Dalam Tempoh (7) Hari Bekerja:-
Bilangan aduan yang diterima 5
Jumlah bilangan pencapaian 5
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan tidak dicapai 0%