STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
FEBRUARI 2014

Kelulusan Permohonan Pinjaman Kemahiran Dalam Tempoh (1) Hari Bekerja:
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan permohonan lengkap diterima 1460 Permohonan
Bilangan pencapaian 1296 Diluluskan
Bilangan tidak dicapai 164
Peratusan pencapaian 89 %
Peratusan tidak dicapai 11 %
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan permohonan lengkap diterima 136
Bilangan pencapaian 135
Bilangan tidak dicapai 10
Peratusan pencapaian 99 %
Peratusan tidak dicapai 1 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan permohonan lengkap diterima 0
Bilangan pencapaian 0
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 0 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Menyemak perjanjian dan menyediakan laporan lengkap dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan perjanjian
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan perjanjian yang diterima 802 Perjanjian
Bilangan pencapaian 686 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 116
Peratusan pencapaian 86 %
Peratusan tidak dicapai 14%
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan perjanjian yang diterima 82 Perjanjian
Bilangan pencapaian 67 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 15
Peratusan pencapaian 82 %
Peratusan tidak dicapai 18 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan perjanjian yang diterima 99 Perjanjian
Bilangan pencapaian 99 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Menyediakan arahan bayaran dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima dokumen sokongan lengkap untuk melepaskan bayaran
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan perjanjian yang diterima 490
Bilangan pencapaian 109
Bilangan tidak dicapai 381
Peratusan pencapaian 22 %
Peratusan tidak dicapai 78 %
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan perjanjian yang diterima 63
Bilangan pencapaian 59
Bilangan tidak dicapai 4
Peratusan pencapaian 94 %
Peratusan tidak dicapai 6 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan perjanjian yang diterima 18
Bilangan pencapaian 17
Bilangan tidak dicapai 1
Peratusan pencapaian 96 %
Peratusan tidak dicapai 4%
   
Membuat bayaran dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh terima arahan bayaran
Pinjaman Lepasan Sekolah
Jumlah bilangan baucar yang diproses 48
Jumlah bilangan pencapaian 48
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan yang tidak dicapai 0%
   
Program Pinjaman Pekerja :
Jumlah bilangan baucar yang diproses 30
Jumlah bilangan pencapaian 27
Jumlah bilangan tidak dicapai 3
Peratusan pencapaian 90%
Peratusan yang tidak dicapai 10%
   
Pembiayaan Program Khas :
Jumlah bilangan baucar yang diproses 37
Jumlah bilangan pencapaian 37
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan yang tidak dicapai 0 %
Mengeluarkan Notis Peringatan Bayaran Balik 3 Bulan Sebelum Peminjam Patut Memulakan Bayaran Balik:-
Bilangan notis yang patut dikeluarkan sebulan sebelum peminjam patut memulakan bayaran balik pinjaman 3329
Bilangan pencapaian 3329
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan yang tidak dicapai 0 %
Menghantar Kad Akuan Penerimaan Aduan Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja Dari Tarikh Penerimaannya Dan
Mengambil Tindakan Penyelesaian Dalam Tempoh (7) Hari Bekerja:-
i. Memberikan maklum balas penerimaan aduan dalam tempoh 3 hari bekerja dan dari tarikh penerimaannya
Jumlah bilangan aduan yang diterima 11
Jumlah bilangan Pencapaian 11
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan tidak dicapai 100%
ii. Mengambil Tindakan Penyelesaian Aduan Dalam Tempoh (7) Hari Bekerja:-
Bilangan aduan yang diterima 11
Jumlah bilangan pencapaian 11
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan tidak dicapai 0%