STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
FEBRUARI 2015

Kelulusan Permohonan Pinjaman Kemahiran Dalam Tempoh (1) Hari Bekerja:
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan permohonan lengkap diterima 2388 Permohonan
Bilangan pencapaian 2203 Diluluskan
Bilangan tidak dicapai 185
Peratusan pencapaian 92 %
Peratusan tidak dicapai 8 %
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan permohonan lengkap diterima 99
Bilangan pencapaian 98
Bilangan tidak dicapai 1
Peratusan pencapaian 99 %
Peratusan tidak dicapai 1 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan permohonan lengkap diterima 495
Bilangan pencapaian 495
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Menyemak perjanjian dan menyediakan laporan lengkap dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan perjanjian
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan perjanjian yang diterima 1416 Perjanjian
Bilangan pencapaian 1336 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 80
Peratusan pencapaian 94 %
Peratusan tidak dicapai 6%
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan perjanjian yang diterima 115 Perjanjian
Bilangan pencapaian 114 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 1
Peratusan pencapaian 99 %
Peratusan tidak dicapai 1 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan perjanjian yang diterima 241 Perjanjian
Bilangan pencapaian 241 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Menyediakan arahan bayaran dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima dokumen sokongan lengkap untuk melepaskan bayaran
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan perjanjian yang diterima 1170
Bilangan pencapaian 1158
Bilangan tidak dicapai 12
Peratusan pencapaian 99 %
Peratusan tidak dicapai 1 %
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan perjanjian yang diterima 83
Bilangan pencapaian 82
Bilangan tidak dicapai 1
Peratusan pencapaian 99 %
Peratusan tidak dicapai 1 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan perjanjian yang diterima 22
Bilangan pencapaian 22
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0%
   
Membuat bayaran dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh terima arahan bayaran
Pinjaman Lepasan Sekolah
Jumlah bilangan baucar yang diproses 46
Jumlah bilangan pencapaian 44
Jumlah bilangan tidak dicapai 2
Peratusan pencapaian 96%
Peratusan yang tidak dicapai 4%
   
Program Pinjaman Pekerja :
Jumlah bilangan baucar yang diproses 24
Jumlah bilangan pencapaian 24
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan yang tidak dicapai 0%
   
Pembiayaan Program Khas :
Jumlah bilangan baucar yang diproses 27
Jumlah bilangan pencapaian 27
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan yang tidak dicapai 0 %
Mengeluarkan Notis Peringatan Bayaran Balik 3 Bulan Sebelum Peminjam Patut Memulakan Bayaran Balik:-
Bilangan notis yang patut dikeluarkan sebulan sebelum peminjam patut memulakan bayaran balik pinjaman 5474
Bilangan pencapaian 5474
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan yang tidak dicapai 0 %
Menghantar Kad Akuan Penerimaan Aduan Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja Dari Tarikh Penerimaannya Dan
Mengambil Tindakan Penyelesaian Dalam Tempoh (7) Hari Bekerja:-
i. Memberikan maklum balas penerimaan aduan dalam tempoh 3 hari bekerja dan dari tarikh penerimaannya
Jumlah bilangan aduan yang diterima 6
Jumlah bilangan pencapaian 6
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan tidak dicapai 100%
ii. Mengambil Tindakan Penyelesaian Aduan Dalam Tempoh (7) Hari Bekerja:-
Bilangan aduan yang diterima 6
Jumlah bilangan pencapaian 6
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan tidak dicapai 0%