STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
JANUARI 2014

Kelulusan Permohonan Pinjaman Kemahiran Dalam Tempoh (1) Hari Bekerja:
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan permohonan lengkap diterima 139 Permohonan
Bilangan pencapaian 30 Diluluskan
Bilangan tidak dicapai 109
Peratusan pencapaian 22 %
Peratusan tidak dicapai 78 %
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan permohonan lengkap diterima 52
Bilangan pencapaian 52
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan permohonan lengkap diterima 0
Bilangan pencapaian 0
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 0 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Menyemak perjanjian dan menyediakan laporan lengkap dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan perjanjian
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan perjanjian yang diterima 2013 Perjanjian
Bilangan pencapaian 1888 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 125
Peratusan pencapaian 94 %
Peratusan tidak dicapai 6%
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan perjanjian yang diterima 45 Perjanjian
Bilangan pencapaian 45 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan perjanjian yang diterima 294 Perjanjian
Bilangan pencapaian 281 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 13
Peratusan pencapaian 96 %
Peratusan tidak dicapai 4 %
   
Menyediakan arahan bayaran dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima dokumen sokongan lengkap untuk melepaskan bayaran
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan perjanjian yang diterima 745
Bilangan pencapaian 173
Bilangan tidak dicapai 572
Peratusan pencapaian 23 %
Peratusan tidak dicapai 77 %
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan perjanjian yang diterima 49
Bilangan pencapaian 44
Bilangan tidak dicapai 5
Peratusan pencapaian 90 %
Peratusan tidak dicapai 10 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan perjanjian yang diterima 147
Bilangan pencapaian 145
Bilangan tidak dicapai 2
Peratusan pencapaian 99 %
Peratusan tidak dicapai 1%
   
Membuat bayaran dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh terima arahan bayaran
Pinjaman Lepasan Sekolah
Jumlah bilangan baucar yang diproses 43
Jumlah bilangan pencapaian 41
Jumlah bilangan tidak dicapai 2
Peratusan pencapaian 95%
Peratusan yang tidak dicapai 5%
   
Program Pinjaman Pekerja :
Jumlah bilangan baucar yang diproses 26
Jumlah bilangan pencapaian 23
Jumlah bilangan tidak dicapai 3
Peratusan pencapaian 88%
Peratusan yang tidak dicapai 12%
   
Pembiayaan Program Khas :
Jumlah bilangan baucar yang diproses 21
Jumlah bilangan pencapaian 21
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan yang tidak dicapai 0 %
Mengeluarkan Notis Peringatan Bayaran Balik 3 Bulan Sebelum Peminjam Patut Memulakan Bayaran Balik:-
Bilangan notis yang patut dikeluarkan sebulan sebelum peminjam patut memulakan bayaran balik pinjaman 1671
Bilangan pencapaian 1645
Bilangan tidak dicapai 26
Peratusan pencapaian 98 %
Peratusan yang tidak dicapai 2 %
Menghantar Kad Akuan Penerimaan Aduan Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja Dari Tarikh Penerimaannya Dan
Mengambil Tindakan Penyelesaian Dalam Tempoh (7) Hari Bekerja:-
i. Memberikan maklum balas penerimaan aduan dalam tempoh 3 hari bekerja dan dari tarikh penerimaannya
Jumlah bilangan aduan yang diterima 12
Jumlah bilangan Pencapaian 12
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan tidak dicapai 100%
ii. Mengambil Tindakan Penyelesaian Aduan Dalam Tempoh (7) Hari Bekerja:-
Bilangan aduan yang diterima 12
Jumlah bilangan pencapaian 12
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan tidak dicapai 0%