STATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN
JANUARI 2015

Kelulusan Permohonan Pinjaman Kemahiran Dalam Tempoh (1) Hari Bekerja:
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan permohonan lengkap diterima 1500 Permohonan
Bilangan pencapaian 1328 Diluluskan
Bilangan tidak dicapai 172
Peratusan pencapaian 89 %
Peratusan tidak dicapai 11 %
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan permohonan lengkap diterima 57
Bilangan pencapaian 57
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan permohonan lengkap diterima 186
Bilangan pencapaian 186
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Menyemak perjanjian dan menyediakan laporan lengkap dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan perjanjian
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan perjanjian yang diterima 1751 Perjanjian
Bilangan pencapaian 1600 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 151
Peratusan pencapaian 91 %
Peratusan tidak dicapai 9%
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan perjanjian yang diterima 63 Perjanjian
Bilangan pencapaian 63 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan perjanjian yang diterima 56 Perjanjian
Bilangan pencapaian 54 Perjanjian
Bilangan tidak dicapai 2
Peratusan pencapaian 99 %
Peratusan tidak dicapai 1 %
   
Menyediakan arahan bayaran dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima dokumen sokongan lengkap untuk melepaskan bayaran
Program Pinjaman Lepasan Sekolah
Bilangan perjanjian yang diterima 1442
Bilangan pencapaian 1286
Bilangan tidak dicapai 156
Peratusan pencapaian 89 %
Peratusan tidak dicapai 11 %
   
Program Pinjaman Pekerja
Bilangan perjanjian yang diterima 63
Bilangan pencapaian 63
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0 %
   
Pembiayaan Program Khas
Bilangan perjanjian yang diterima 333
Bilangan pencapaian 333
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan tidak dicapai 0%
   
Membuat bayaran dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh terima arahan bayaran
Pinjaman Lepasan Sekolah
Jumlah bilangan baucar yang diproses 82
Jumlah bilangan pencapaian 82
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan yang tidak dicapai 0%
   
Program Pinjaman Pekerja :
Jumlah bilangan baucar yang diproses 33
Jumlah bilangan pencapaian 33
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan yang tidak dicapai 0%
   
Pembiayaan Program Khas :
Jumlah bilangan baucar yang diproses 28
Jumlah bilangan pencapaian 28
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100 %
Peratusan yang tidak dicapai 0 %
Mengeluarkan Notis Peringatan Bayaran Balik 3 Bulan Sebelum Peminjam Patut Memulakan Bayaran Balik:-
Bilangan notis yang patut dikeluarkan sebulan sebelum peminjam patut memulakan bayaran balik pinjaman 3746
Bilangan pencapaian 3746
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan yang tidak dicapai 0 %
Menghantar Kad Akuan Penerimaan Aduan Dalam Tempoh 3 Hari Bekerja Dari Tarikh Penerimaannya Dan
Mengambil Tindakan Penyelesaian Dalam Tempoh (7) Hari Bekerja:-
i. Memberikan maklum balas penerimaan aduan dalam tempoh 3 hari bekerja dan dari tarikh penerimaannya
Jumlah bilangan aduan yang diterima 3
Jumlah bilangan pencapaian 3
Jumlah bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan tidak dicapai 100%
ii. Mengambil Tindakan Penyelesaian Aduan Dalam Tempoh (7) Hari Bekerja:-
Bilangan aduan yang diterima 3
Jumlah bilangan pencapaian 3
Bilangan tidak dicapai 0
Peratusan pencapaian 100%
Peratusan tidak dicapai 0%