Penyedia Latihan :Permohonan Latihan Kemahiran B40 (PLKB40) Bagi Tahun 2016 Di Bawah Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) PTPK

Pengumuman kepada Penyedia Latihan : :

Permohonan Latihan Kemahiran B40 (PLKB40) Bagi Tahun 2016 Di Bawah Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11) Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran

Klik di sini untuk Iklan Hebahan

Klik di sini untuk Garis Panduan

*Sila ke Anjung -> Menu Bawah -> e-Perkhidmatan -> e-Borang; bagi muat-turun Borang Permohonan PLKB40
Dikemaskini pada Selasa, 25 September 2018 12:50