bayar balik pinjaman
 Bayaran Balik Pinjaman Latihan Kemahiran
Peminjam adalah bertanggungjawab untuk membayar balik jumlah pinjaman latihan kemahiran yang dikeluarkan kepadanya oleh PTPK, termasuk kos-kos lain seperti kos pentadbiran, bayaran perlindungan insurans, dan lain-lain bayaran seperti yang dinyatakan dalam Surat Tawaran Pinjaman Latihan Kemahiran yang telah ditandatangani oleh pihak PTPK dan peminjam.


Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK) menawarkan pengurangan bayaran balik Pinjaman Latihan Kemahiran berdasarkan diskaun 10 peratus setahun ke atas baki…
Insentif Early Bird adalah pengecualian bayaran caj pentadbiran ke atas pinjaman latihan kemahiran. Insentif Early Bird diberikan kepada peminjam yang…
Penangguhan Bayaran Balik Pinjaman Latihan Kemahiran Penangguhan bayaran balik pinjaman diberikan kepada peminjam yang membuat peningkatan tahap kemahiran, menyambung pelajaran…