Program Pinjaman Latihan Kemahiran kepada Golongan Program Khas

WTTP & INSEP

Ada. Pengecualian penalti hanya diberikan atas sebab-sebab berikut sahaja iaitu:

i. Meninggal dunia
ii. Menyambung pelajaran
iii. Mendapat pekerjaan
Pelajar akan dikenakan tindakan berikut sekiranya gagal menamatkan latihan:
i. WTTP : Penalti sebanyak RM10,000.00 atau sebahagian;
ii. INSEP : Penalti sebanyak RM20,000.00 atau sebahagian
Dokumen sokongan yang diperlukan oleh Penjamin adalah seperti berikut
i. Salinan kad pengenalan
ii. Salinan slip gaji atau
iii. Borang akuan pendapatan (jika tiada slip gaji)
iv. Borang maklumat kewangan
Dokumen sokongan yang diperlukan bagi program WTTP adalah seperti berikut:
i. Salinan kad pengenalan atau sijil kelahiran
ii. Salinan surat tawaran daripada PPKN
iii. Salinan akaun CIMB Konvensional
iv. Surat setuju terima
v. Borang nama dan alamat pelatih serta penjamin
Dokumen sokongan yang diperlukan bagi program INSEP adalah seperti berikut:
i. salinan kad pengenalan atau salinan sijil kelahiran
ii. salinan surat tawaran daripada PPKN/ PL
iii. salinan Diploma/ Ijazah/ Transkrip semester akhir/ Surat pengesahan tamat pengajian daripada IPTA/ IPTS.
iv Surat Setuju Terima (lampiran A) daripada PTPK
vi. Salinan akaun CIMB Konvensional
vii. Borang nama dan alamat pelatih serta penjamin
Ya. Pembiayaan ini memerlukan seorang penjamin dan syarat-syaratnya adalah seperti berikut:-
i. Warganegara Malaysia
ii. Tidak diisytihar muflis
iii. Ibu/ bapa; atau
iv. Penjaga yang sah; atau
v. Suami/ isteri; atau
vi. Adik beradik (berumur 18 tahun ke atas)
Kaedah Pembiayaan kepada pelatih dibuat mengikut dua (2) kaedah iaituYuran Latihan akan dibayar terus kepada PPKN manakala Elaun Sara Hidup (ESH) bagi program WTTP sebanyak RM300.00 dan Program  INSEP sebanyak RM500.00 akan dibayar kepada pelatih setiap bulan.
Syarat kelayakan pelatih bagi program WTTP adalah seperti berikut:
i. Lepasan sekolah (school leaver)
ii. Warganegara Malaysia
iii. Berumur di antara 15 hingga 45 tahun
iv. Tidak mendapat pembiayaan dari mana-mana agensi lain dalam tempoh latihan kemahiran
v. Pelatih berasal dari keluarga miskin berpendapatan tidak melebihi RM 4,000 sebulan.
   
Syarat kelayakan pelatih bagi program INSEP adalah seperti berikut:
i. Warganegara Malaysia
ii. Berumur tidak melebihi 35 tahun
iii. Lepasan siswazah – diploma / ijazah
iv Tidak mendapat pembiayaan dari mana-mana agensi lain dalam tempoh latihan kemahiran
Anda boleh mengikuti latihan kemahiran tersebut di dua belas (12) Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri (PPKN) yang terlibat seperti berikut:-
1. Melaka Industrial Skills Development Centre (MISDC)
2. Negeri Sembilan Skills Development (NSSDC)
3. Pahang Skills Development Centre (PSDC)
4. Penang Skills Development Centre (PSDC)
5. Perak Entreprenuer & Skills Development Centre (PESDC)
6. Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak (PPKS)
7. Pusat Pembangunan Tenaga Industri Johor (PUSPATRI)
8. Sabah Skills & Technology Centre (SSTC)
9. Selangor Human Resources Development Centre (SHRDC)
10. Terengganu Advanced Technical Institute (TATI)
11. Terengganu Skills Development Centre (TESDEC)
12. Kedah Industrial Skills & Management Development Centre (KISMEC)
Maksud WTTP adalah Workforce Technical Transformation Programme iaitu pembiayaan latihan kemahiran kepada golongan lepasan sekolah dan INSEP pula adalah Industrial Skills Enhancement Programme iaitu pembiayaan latihan kemahiran kepada golongan lepasan Siswazah