Pendaftaran & Penentusahan

PL perlu mengemukakan permohonan pendaftaran PL ke Cawangan Pendaftaran dan Penentusahan.
PL perlu memaklumkan kepada PTPK dengan mengemukakan dokumen berkaitan yang telah diluluskan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).
Permohon pembaharuan pendaftaran perlu dibuat dalam tempoh 60 hari sebelum tarikh tamat. Setelah tamat tempoh pendaftaran, pendaftaran PL akan terbatal, pihak PL perlu membuat permohonan semula sebagai PL baharu dengan PTPK.
Setelah PL diluluskan pembaharuan pendaftaran, pihak PL perlu membuat pembayaran sebanyak RM 300.00 bagi tempoh kelulusan penuh selama 3 tahun.
PL perlu mengemukakan permohonan pendaftaran PL ke Cawangan Pendaftaran dan Penentusahan.

PL perlu memenuhi syarat-syarat berikut :

1. PL telah berdaftar dan ditauliah daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK).

2. Bidang latihan atau pendidikan adalah objektif perniagaan yang utama dinyatakan di dalam SSM atau Memorandum Articles of Association (MAA);

3. Modal dibenarkan minimum RM 300,000.00

4. Modal berbayar

  • RM 100,000.00 untuk 1 – 3 program
  • RM 150,000.00 untuk 4 – 8 program
  • RM 200,000.00 untuk 8 program ke atas

5. Tambahan modal berbayar bagi setiap cawangan (jika ada)

  • RM 50,000.00 untuk 1 – 3 program
  • RM 100,000.00 untuk 4 – 8 program
  • RM 200, 000.00 untuk 8 program ke atas

6. Mempunyai tenaga pengajar untuk mengajar program yang dipohon

Jika diluluskan, PL perlu membayar yuran pendaftaran sebagai PL baru sebanyak RM 500.00 bagi kelulusan penuh selama 3 tahun
Ya, Permohonan pendaftaran Penyedia Latihan boleh dibuat pada bila-bila masa, tetapi tertakluk kepada Dasar Sedia Ada PTPK untuk kelulusan pendaftaran.