Permohonan Pinjaman

1. Surat Perjanjian yang dikemukakan didapati kotor
2. Mengemukakan penjamin yang tidak layak
3. Tandatangan pelatih atau penjamin berbeza / tidak konsisten
4. Mengemukakan alamat pelatih dan penjamin yang tidak lengkap
5. Mengemukakan salinan kad pengenalan pelatih dan penjamin yang tidak jelas
6. Mengemukakan pengesah dan saksi yang tidak layak
7. Menghantar surat perjanjian melebihi tempoh yang ditetapkan
(30 hari selepas tarikh Surat Tawaran)
A.. Syarat pendaftaran Penyedia Latihan (PL) dan PK
  Syarat-syarat pendaftaran
  Senarai PL yang berdaftar dengan PTPK
  Senarai program yang dibiayai
   
B. Permohonan pinjaman latihan kemahiran
  Syarat-syarat permohonan
  Semakan permohonan pinjaman
  Carta aliran permohonan
   
C. Pembayaran pinjaman latihan kemahiran
  Kaedah pembayaran
  Pengesahan bayaran susulan / bulanan
  Semak pembayaran oleh PL dan PK
Surat Perjanjian Pinjaman hendaklah dikemukakan dalam tempoh 30 hari dari tarikh surat tawaran dikeluarkan.
1. Surat penerimaan Tawaran Pinjaman Latihan Kemahiran (Lampiran A)
2. Satu (1) salinan Bil Utiliti untuk mengesahkan alamat tetap pelatih
3. Satu (1) salinan kad pengenalan Penjamin Pertama yang disahkan
4. Satu (1) salinan slip gaji terkini atau akuan pendapatan Penjamin Pertama yang telah disahkan majikan
5. Borang Pengakuan Kedudukan kewangan penjamin.
6. Empat (4) salinan Surat Perjanjiian Pinjaman Latihan Kemahiran telah disahkan & diremitkan setem.
Permohonan pinjaman yang tidak lengkap tidak lengkap tidak akan diproses.7.
Ya sepanjang tahun melalui system pinjaman atas talian.
Surat Tawaran akan dikeluarkan selepas permohonan diluluskan dan dokumen tersebut boleh diperolehi daripada Penyedia Latihan
Penyedia Latihan pula bertanggungjawab untuk memastikan perkara-perkara berikut dibuat :-
1. Menggunakan borang yang telah ditetapkan oleh PTPK.
2. Mengemukakan borang permohonan setelah mengisi maklumat permohonan pinjaman pelatih di dalam sistem atas talian.
3. Menyemak maklumat di setiap bahagian borang permohonan, dokumen sokongan hendaklah disahkan
4. Menyusun borang permohonan mengikut susunan dokumen yang terdapat di dalam senarai semak Dokumen Pinjaman Latihan Kemahiran.
Permohonan pinjaman hendaklah dikemukakan melalui Penyedia latihan tempat di mana pemohon mengikuti latihan.
Penyedia Latihan pula bertanggungjawab untuk memastikan perkara-perkara berikut dibuat :-
1. Pemohon mestilah warganegara Malaysia
2. Berumur di antara 15 hingga 45 tahun bagi SKM tahap 1 hingga 5.
3. Mengikuti program latihan Sijil Kemahiran Malaysia penuh masa yang diluluskan oleh PTPK.
4. Mengikuti latihan di Penyedia latihan yang diluluskan oleh PTPK.
5. Telah disahkan berdaftar dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) untuk menjalani latihan berkenaan dalam tempoh yang ditetapkan.
6. Berasal dari keluarga yang berpendapatan tidak melebihi RM5,000.00 sebulan.
7. Pemohon hendaklah mengemukakan dua orang penjamin.
8. Tidak mendapat bantuan kewangan daripada mana-mana agensi kerajaan yang lain.
9. Mengikuti tempoh latihan yang telah ditetapkan oleh JPK dalam Panduan dan Peraturan-Peraturan Pentauliahan Persijilan Kemahiran Malaysia 2005 bertarikh 02 Februari 2005.