Arahan Bayaran

1. Bayaran Susulan ESH setiap bulan akan disahkan dalam tempoh 14 (2 Minggu pertama) pada setiap bulan.
2. Proses pembayaran Yuran Susulan akan dibuat apabila pihak Penyedia Latihan mengemukakan
  a. Borang Pengesahan Bayaran Susulan yang telah lengkap ditandatangani oleh pelatih dan Pengurus Penyedia Latihan
  b. Sesalinan Borang 1002 (Pendaftaran Tahap terkini daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran)
  c. Sesalinan Resit pembayaran
  d. Sesalinan Borang 1003 (Pencapaian Tahap sebelumnya yang dinilai oleh Pegawai JPK) atau
  e. Sesalinan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) tahap sebelumnya
  f. Pengecualian perkara ii, iii, iv dan v bagi Penyedia Latihan ILJTM.
Bayaran ESH dan Yuran Pengajian pertama akan dibuat setelah PTPK menerima DOKUMEN PINJAMANlatihan kemahiran YANG LENGKAP. Tempoh yang diambil bagi melepaskan bayaran ini adalah diantara 1-14 hari dari tarikh perjanjian dilengkapkan dan pengesahan akaun bank di dalam Sistem Pengurusan Pinjaman.