Piagam Pelanggan

PIAGAM PELANGGAN

Kami diamanahkan untuk menguruskan pembiayaan/pinjaman latihan kemahiran kepada pelatih-pelatih kursus kemahiran, berjanji memastikan proses permohonan pinjaman dikendalikan dalam tempoh-tempoh berikut dengan syarat borang dan dokumen sokongan adalah lengkap:-

  • Meluluskan permohonan pinjaman di atas talian dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima;
  • Menyemak perjanjian dan menyediakan laporan lengkap dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan perjanjian;
  • Menyediakan arahan bayaran dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh terima dokumen sokongan lengkap untuk melepaskan bayaran;
  • Membuat bayaran dalam tempoh 10 hari bekerja dari tarikh terima arahan bayaran;
  • Mengeluarkan Notis Peringatan Bayaran Balik 3 bulan sebelum peminjam patut memulakan bayaran balik pinjaman; dan
  • Menghantar Kad Akuan Penerimaan aduan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaannya dan mengambil tindakan penyelesaian dalam tempoh 7 hari bekerja.
Khidmat yang cemerlang dan berhemah tinggi adalah
menjadi pegangan kami.
Dikemaskini pada Rabu, 07 Oktober 2015 09:10