Latar Belakang

 
logo ptpk
PERBADANAN TABUNG PEMBANGUNAN KEMAHIRAN (PTPK)
ditubuhkan mulai 1 Jun 2006 di bawah Akta Tabung Pembangunan Kemahiran 2004 (Akta 640),
bertujuan untuk mengurus Tabung Pembangunan Kemahiran yang terdahulunya dikendalikan oleh
Bahagian Tabung Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia.


MATLAMAT

Matlamat PTPK adalah untuk memberi pinjaman Latihan Kemahiran kepada lepasan sekolah / institusi kemahiran
di Institusi Latihan Kemahiran Awam dan Swasta yang berdaftar dengan PTPK.


VISI

Menjadi pembiaya utama latihan kemahiran negara.


MISI

Menyedia dan mengurus dana latihan kemahiran yang berterusan dengan efektif dan efisen.


OBJEKTIF

Menyediakan dana tahunan yang mencukupi bagi membiayai latihan kemahiran dan mengutip bayaran balik mengikut jadual.


NILAI TERAS

BERINTEGRITI | RESPONSIF | PERKONGSIAN PINTAR | PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN


RASIONAL LOGO

Logo PTPK
Logo PTPK melambangkan identiti sebuah organisasi korporat yang terlibat secara langsung dengan penyediaan pinjaman untuk latihan kemahiran.

Pintu Terbuka
Bentuk pintu terbuka menyatakan usaha positif PTPK ke arah menyediakan bakal pelatih kemahiran mendapat peluang bagi mendapatkan pekerjaan.

Merah
Warna Merah adalah warna semangat, berdinamik dan kesanggupan PTPK untuk mara ke hadapan.

Garis Melengkung
Bentuk garisan melengkung menggalakkan pergerakan, kemajuan dan kehidupan yang baik impak daripada dana pusingan yang disediakan.

Biru
Warna Biru melambangkan kestabilan dan kedamaian yang terbit daripada usaha gigih PTPK.

Bentuk 'P'
Bentuk 'P' yang tertera bermaksud 'Pembangunan', kata kunci kepada teras objektif penubuhan organisasi korporat iaitu Pembangunan Kemahiran.

Dikemaskini pada Rabu, 07 Oktober 2015 09:08