Lembaga Pengarah

Bd36   Silhoutte   Bd31
         
YBHG. DATUK        
MUHD KHAIR RAZMAN BIN MOHAMED ANNUAR   KOSONG   ENCIK MOHD FATHULLAH BIN MUSTAFA
Pengerusi   Timbalan Pengerusi   Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
         
Bd35   Bd33   Bd34
         
YBRS.       YBHG.
TS. DR. MOHAMAD BIN SULAIMAN   PUAN HAZLIZA BINTI HASSAN   DATUK SHAHRUL KAMAL BIN OSMAN
Wakil Jabatan Pembangunan Kemahiran   Wakil Kementerian Kewangan   Wakil Jabatan Perdana Menteri
         
Silhoutte   Silhoutte   Bd37
         
        YBRS. DR
KOSONG   KOSONG   MOHD FAIZAL BIN TOKERAN
Wakil Penyedia Latihan   Wakil Penyedia Latihan   Wakil Yang Mempunyai Pengetahuan Khas / Pengalaman
         
Bd26    
         
ENCIK NORIZAN BIN KAMARUDIN        
Setiausaha, dari Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran        
Dikemaskini pada Khamis, 13 April 2023 08:47